kalkulator oszczędności

kalkulator oszczędności jest dostępny na stronie: BRC- kalkulator lpg

Dodatkowe informacje

Wszystkie wyliczenia symulatora obejmują koszty instalacji gazowej oraz (jeśli były zaznaczone) koszty benzyny zużytej do uruchamiania, serwis instalacji gazowej oraz dodatkowe koszty przeglądów. Porównanie dotyczy tylko benzyny – nie obejmuje cen oleju napędowego.